Praktiske oplysninger

OBS. Næshusene er ikke et feriecenter.

 • Det betyder at hver hus har sin ejer og der ikke er en fælles administration.
 • Service og inventar må derfor ikke flyttes mellem husene.
 • Husenes brugere skal selv holde orden i henhold til nedenstående husorden.

Husorden for NÆSHUSENE

Næshusenes brugere (lejere og ejere) skal holde orden i området, så Næshusene og det tilhørende områder fremstår præsentable både for brugere og andre, samt at privathed og et godt naboskab respekteres.

Musik og støj

 • Musik og anden støjende adfærd må ikke være til gene for andre beboere.
 • Der skal være helt ro i området i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 08.00.

Fællesarealer

 • Fællesarealerne (græsarealer mv.) er privat område og må benyttes af husenes beboere.
 • Fællesarealerne skal holdes ryddede og fri for personlige ejendele.
 • Åben ild og fyrværkeri er ikke tilladt.
 • Grillstegning henvises til terrasser eller til grillpladsen ved legepladsen.
 • Ophold og leg på fællesarealerne må ikke være til gene for andre beboere.
 • Større udendørs sammenkomster henvises til grillpladsen ved legepladsen.

Hunde

 • Hunde skal ALTID holdes i snor på fællesarealerne og deres efterladenskaber skal fjernes.
 • “Hundeposer” findes ved affaldsgårdene.
 • På stranden (nede ved ved vandet), må hunden være løs i vinterhalvåret, fra oktober til og med marts – men kun hvis man har fuld kontrol over den, så den ikke risikerer at forvolde andre skade.
  Dvs. hunden skal være i følge med en person der har FULDT herredømme over den.
  I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde ALTID være i snor på stranden.
  Læs evt. mere her: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/1-oktober-maa-hunden-vaere-loes-paa-stranden

Terrasser

 • Terrasserne skal holdes pæne og ryddelige. De må ikke benyttes til opmagasinering.
 • Havemøbler, krukker m.v. skal holdes i træsorter eller mørke farver. Markiser skal være sorte.
 • Rækværk ved husene skal holdes fri for ophængte eller fastmonterede ting og må ikke benyttes til tørring af tøj og lign. Der må ikke klatres eller leges på dem.
 • Det er ikke tilladt at opsætte hundehegn, paraboler eller lignende.
 • Bortset fra lampen ved hoveddøren, må der ikke fast opsættes lys på terrasserne.

Parkering

 • Biler, motorcykler, scootere, trailere mv. skal stilles på parkeringspladserne.
 • Cykler skal stilles i stativerne for enden af skurene.
 • Større både, campingvogne mv. må ikke parkeres på Næshusenes arealer. Her henvises til marinaen, sejlerforeningerne og campingpladsen.
 • På fællesarealerne, stierne og stranden er al kørsel og parkering med motorkøretøjer forbudt.

Affaldssortering:

Næshusene har to affaldsgårde. Hvert sted er der 5 typer af containere:

Restaffald – her må du aflevere det, der ikke passer på beskrivelsen af de andre affaldscontainere.

Det er VIGTIGT, at du sorterer RIGTIGT og holder orden i gårdene for at systemet kan fungere for os alle.

Alle andre typer affald (storskrald, apparater, møbler, store emballager og lign.) skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Torø Huse Vej 15 i Assens.

Efterlevelse

 • På bestyrelsens vegne holder tilsynsmanden opsyn med at husordenen efterleves og kan give påbud om overholdelse.
 • I tilfælde af at reglerne overtrædes, vil beboeren blive bedt om at få rettet overtrædelsen. Hvis beboeren er lejer, vil udlejer/ejer blive informeret, hvis ikke overtrædelsen rettes øjeblikkeligt. Det er herefter ejers pligt at sikre overholdelse af husordenen indenfor syv dage.
 • Bestyrelsen kan efter gentagne manglende efterlevelse udstede en bøde til ejer . (Der henvises i øvrigt til Ejerforeningslovens § 8, ejerforeningens vedtægter samt ejerforeningens beslutninger).

Tilsynsmand

Bestyrelsen har indgået en aftale med Mogens Jensen om til- og opsyn med Ejerforeningens område og overholdelse af husorden m.v.

Mogens er bosiddende i Assens og kan træffes på telefon 2122 5113 eller mail: mogensjensen1948@gmail.com

36 store moderne feriehuse på Assens Næs med panoramaudsigt over Lillebælt og nærhed til købstad og havn ril eje og leje.