Praktiske oplysninger

OBS. Næshusene er ikke et feriecenter.

Det betyder at hver hus har sin ejer og der ikke er en fælles administration.

Service og inventar må derfor ikke flyttes mellem husene.

Husenes brugere skal selv holde orden i henhold til nedenstående husorden.

Affald:

Næshusene har to affaldsgårde.

Hvert sted er der 3 typer af containere:

  • Husholdningsaffald
  • Flasker, dåser og plast-emballager (GENBRUG)
  • Papir, aviser, pap og plast-folie (GENBRUG)

Det er VIGTIGT at du SORTERER RIGTIGT og HOLDER ORDEN  i gårdene for at systemet kan fungere for os alle.

Alle andre typer affald (storskrald, apparater, møbler, store emballager og lign.)

skal afleveres på kommunens genbrugsplads på Torø Huse Vej 15 i Assens.

Husorden for NÆSHUSENE

Næshusene er ikke et feriecenter. Hvert hus har sin ejer og inventar må derfor ikke flyttes mellem husene.

Næshusenes brugere (lejere og ejere) skal holde orden i området, så Næshusene og det tilhørende områder fremstår præsentable både for brugere og andre, samt at privathed og et godt naboskab respekteres.

Musik og støj

– Musik og anden støjende adfærd må ikke være til gene for andre beboere.

– Der skal være helt ro i området i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 08.00.

Fællesarealer

– Fællesarealerne (græsarealer mv.) er privat område og må benyttes af husenes beboere.- Fællesarealerne skal holdes ryddede og fri for personlige ejendele.
– Åben ild og fyrværkeri er ikke tilladt.
– Grillstegning henvises til terrasser eller til grillpladsen ved legepladsen.

– Ophold og leg på fællesarealerne må ikke være til gene for andre beboere.

– Større udendørs sammenkomster henvises til grillpladsen ved legepladsen.
– Hunde skal holdes i snor og deres efterladenskaber skal fjernes. “Hundeposer” findes ved

Terrasser

– Terrasserne skal holdes pæne og ryddelige. De må ikke benyttes til opmagasinering.
-Havemøbler, krukker m.v. skal holdes i træsorter eller mørke farver. Markiser skal være sorte.

-Rækværk ved husene skal holdes fri for ophængte eller fastmonterede ting og må ikke benyttes til tørring af tøj og lign. Der må ikke klatres eller leges på dem.
-Det er ikke tilladt at opsætte hundehegn, paraboler eller lignende.
-Bortset fra lampen ved hoveddøren, må der ikke fast opsættes lys på terrasserne.

 Affald
Næshusenes regler om affaldssortering skal overholdes af alle brugere.

I Næshusenes to affaldsgårde er der tre typer af containere:

1) Husholdningsaffald,

2) Flasker, dåser og plast-emballager (genbrug),

3) Papir, aviser, pap og plastfolie (genbrug)

Alle andre typer affald skal beboerne selv aflevere på kommunens genbrugsplads på Torø Huse Vej 15 i Assens.

Parkering

– Biler, motorcykler, scootere, trailere mv. skal stilles på parkeringspladserne.
– Cykler skal stilles i stativerne for enden af skurene.
– Større både, campingvogne mv. må ikke parkeres på Næshusenes arealer. Her henvises tilmarinaen, sejlerforeningerne og campingpladsen.

– På fællesarealerne, stierne og stranden er al kørsel og parkering med motorkøretøjer forbudt.

Efterlevelse

– På bestyrelsens vegne holder tilsynsmanden opsyn med at husordenen efterleves og kan give påbud om overholdelse.

– I tilfælde af at reglerne overtrædes, vil beboeren blive bedt om at få rettet overtrædelsen. Hvis beboeren er lejer, vil udlejer/ejer blive informeret, hvis ikke overtrædelsen rettes øjeblikkeligt. Det er herefter ejers pligt at sikre overholdelse af husordenen indenfor syv dage.

– Bestyrelsen kan efter gentagne manglende efterlevelse udstede en bøde til ejer . (Der henvises i øvrigt til Ejerforeningslovens § 8, ejerforeningens vedtægter samt ejerforeningens beslutninger)

Tilsynsmand

Bestyrelsen har indgået en aftale med Mogens Jensen om til- og opsyn med Ejerforeningens område og overholdelse af husorden m.v.

Mogens er bosiddende i Assens og kan træffes på telefon 2122 5113 eller mail: mogensjensen1948@gmail.com