Højvandsikring og Kystsikring

Højvandssikring efter stormflod

Efter stormfloden d. 20./21. oktober 2023 er det mere presserende end nogensinde med at få et havdige ved Assens Næs.

Allerede på Næsmødet før stormfloden stiller Næshusene et forslag til alle interessenterne på Næsmøde den 6. nov. om at der oprettes et digelag for Assens Næs. Murermester Palle Johansen, som ejer restaurant Mågen, har lavet en skitse til et dige rundt om hele Næsset. Der var på Næsmødet nogen tøven fra Marinaen og de mange frivillige foreninger i kredsen. Assens Kommune har påtaget sig at kalde de centrale parter til et særskilt møde om forslagene lige efter nytår.

Ejerforeningen vil fortsat presse på for at få en samlet løsning for Næsset. Hvis det på et tidspunkt viser sig umuligt, må Næshusene lave en lokal løsning. (SJ og AMJ)

Højvandssikring

I januar 2017 havde vi, som mange husker, et ekstremt højvande ved Assens. Vandet stod da 1,60 m over daglig vande. Den 2. januar 2019 var vandet igen oppe på 1,55 m.

Vores huse er bygget med en sokkelkote på 1,90 m over daglig vande, så der var denne gang stadig lidt at give af før vi fik våde gulve. Faktisk skal man tilbage til 1872 for at finde et højvande, der kunne ødelægge noget i vores huse – men da var det også på 3 meter!!!

Men alle frygter at klimaforandringerne vil medføre flere og højere højvandsepisoder i fremtiden. Som aftalt på de seneste generalforsamlinger har bestyrelsen undersøgt muligheder og konsekvenser af en ny beskyttelse af husene mod højvande.

Assens Kommune har i 2018 vedtaget en plan for højvandssikring af hele byen, hvorefter der skal laves en barriere på fx. 2,50 m rundt om næsset (foran Næshusene) og en port i havnens indsejling. Desværre har samme kommune ingen penge til at lave den port foreløbigt.

Et ingeniørfirma har for Næshusene lavet en skitse for vores del af et højvands-dige i kote 2,5 m over daglig vande forbi husene på arealet mellem husene og stien ved Lillebælt. Det kan gøres uden at tage noget af udsigten og i rimelig respekt for de tanker om terrænet og beplantning, som en havearkitekt lavede for os for et par år siden. Det vil blive vores udspil, når der på et tidspunkt igen bliver realitetsforhandlinger med kommunen. (Se om prøvediget nedenfor).

Ingeniøren har også lavet en skitse af et lokalt digehele vejen rundt om Næshusene. Det kan lade sig gøre på havnesiden med mobile porte ved alle stierne, men det ville være både mindre sikkert og meget dyrere end en stor fællesløsning.

Generalforsamlingerne har hvert år siden 2019 tilsluttede sig bestyrelsens indstilling om at vi har et grundlag for forhandlinger om højvandssikring og afventer kommunens videre udspil.

I 2021 spillede Assens Kommune ud med projektet “Byen og Bæltet” som indebar anlæg af høje klitter foran Næshusene, som ville tage vores havudsigt. Ejerne og Ejerforeningen samt mange andre borgere protesterede kraftigt mod klit-modellen. Alligevel valgte byrådet at gå videre med de planer og indsendte i foråret 2022 ansøgning til RealDania om tilskud på 15 mio.kr. til formålet. Heldigvis afslog RealDania i sommeren 2022 at deltage, og derefter forventes det at kommune beskærer projektet – formentlig opgives klitterne.

Tilbage står at kommunen lige nu ikke har noget brugbar plan for højvandssikringen. Ejerforeningen arbejder i 2023 sammen med murermester Palle Johansen, som ejer restaurant Mågen, og campingpladsen om få et konstruktivt samarbejde med kommunen om gennemfører bygningen af et tilstrækkeligt dige efter den model vi selv har fremlagt.

Ejerforeningen har foråret 2022 anlagt et prøvedige foran Næsvej 33-37, som illustrerer hvordan der kan højvandssikres – uden at miste udsigten.

Dokumenter:

Ejerforeningen-Assens-Strand-oplæg-paa-Højvandssikring-marts-2021

Byen-og-baeltet-udviklingsprojekt-for-naturbaseret-hoejvandsbeskyttelse-af-assens-august-2021

Visualisering-af-forslag-til-udviklingsprojekt maj 2021

Prøvediget før græs-bevoksning
Prøvediget med orienteringsskilt

36 store moderne feriehuse på Assens Næs med panoramaudsigt over Lillebælt og nærhed til købstad og havn ril eje og leje.